Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT TH Xã Cán Cấu

Xã Cán Cấu -Huyện Si Ma Cai -Tỉnh Lào Cai
0914636656
thcancau-smc@laocai.edu.vn